Joanna Dobkowska

adwokat – partner zarządzający
MailLinkedin

Biografia

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2012 r. Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i następnie po zdanym egzaminie zawodowym została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Począwszy od 2018 r. pełni funkcję wykładowcy w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie prowadząc dla aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie zajęcia z mediacji oraz procedury cywilnej.

Jako mediator wpisany na listę mediatorów przy Centrum Mediacyjnym przy NRA prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tuż po zakończeniu studiów rozpoczęła indywidualny przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielińskiego. W przeszłości pracowała w renomowanych kancelariach adwokackich w Warszawie oraz w instytucjach samorządowych w zakresie praktyki rynków kapitałowych oraz doradztwa transakcyjnego na rynku kapitałowym i finansowym.

Jako adwokat posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz spraw związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, a także przekształcaniem spółek z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego. Aktywność zawodowa skupia się na zagadnieniach związanych z prawem spółek handlowych, postępowaniem rejestrowym, prawem pracy i prawem konkurencji.

Doradza przy inwestycjach, reprezentując fundusze Venture Capital, aniołów biznesu oraz założycieli startup-ów. Posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania wielu dziedzin gospodarki, które pomagają  w opracowania najlepszych rozwiązań prawnych dla biznesu.

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych dotyczących tematyki finansowej, bankowej oraz rynku kapitałowego prowadzonych na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, a także w doradztwie w ramach transakcji na rynku finansowym i kapitałowym oraz w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek. 


Zdjęcie Dobkowska

DANE KONTAKTOWE

Tel : (+48) 604-418-841
Email : dobkowska@smdlaw.pl