Obszary praktyki

Podejmujemy się prowadzenia spraw tylko takich, w których posiadamy doświadczenie i wiedzę. Każdy stan faktyczny jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. W przypadku, gdy sprawa naszego Klienta obejmuje kilka obszarów – zapewniamy udział specjalisty z wymaganej dziedziny prawa.

Zakres usług

Sprawy karne

Podejmujemy się obrony w sprawach karnych i karno-skarbowych, jak również reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwami. Współpracujemy z adwokatami posiadającymi kilkudziesięcioletnie doświadczenie. W sprawach karnych na początkowym etapie z reguły czas działa na niekorzyść klienta, dlatego działamy zdecydowanie i natychmiast. Nasza kancelaria może zapewnić udział adwokata przy czynnościach niepowtarzalnych np. przeszukania, oględziny, posiedzenia aresztowe, sekcje itp.

Prawo rodzinne

Adwokaci naszej kancelarii specjalizują się w skomplikowanych sprawach rodzinnych, które wymagają szczególnej staranności, zrozumienia sytuacji rodzinnej klienta oraz w zależności od pozyskanych informacji podjęcia zdecydowanych kroków prawnych. Prowadzimy sprawy o rozwód, kontakty, alimenty, podział majątku, rozdzielność majątkową.

Odszkodowania

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze, w szczególności z tytułu wypadków komunikacyjnych, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wypadków przy pracy, ochrony dóbr osobistych. Część odszkodowania udaje się nam uzyskać dla klienta jeszcze przed założeniem sprawy w sądzie. Reprezentowanie klienta w sprawie odszkodowawczej to nie tylko sporządzenie pozwu, pism procesowych i udział w rozprawach. To również bieżące doradzanie klientowi i wskazywanie metod postępowania w celu osiągnięcia satysfakcjonującego efektu końcowego i zrekompensowania szkody czy też doznanej krzywdy.

Sprawy frankowe

Współpracujemy z renomowaną kancelarią adwokacką w Warszawie oraz biegłymi wpisanymi na listy biegłych sądów, którzy przygotowują dla nas rzetelne matematyczno-finansowe ekspertyzy dotyczące rozliczenia kredytu zaciągniętego przez klienta. Co do zasady, postępowania prowadzimy przed sądami w Warszawie, albowiem posiadamy bazę orzeczniczą z tego miasta co pozwala nam ustalić szanse uzyskania określonego rozstrzygnięcia co do konkretnej umowy frankowej w oparciu o wyroki sądów. Koszt wstępnej oceny możliwości poprowadzenia sprawy klienta (w oparciu o dostarczone osobiście lub elektronicznie: umowę kredytową, aneksy i regulamin) to kwota 150 zł brutto.

Prawo nieruchomości

Do kategorii jednych z najbardziej skomplikowanych spraw należą te, które za przedmiot sporu mają prawo lub prawa związane z określoną nieruchomością. Obszar naszej praktyki na codzień realizuje się w sprawach związanych z ochroną posiadania i własności, najmu, dzierżawy, użytkowania, przygotowywaniu i opiniowaniu umów itp.

Spadki

Prowadzimy sprawy związane z dziedziczeniem testamentowym i ustawowym, w tym dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, uznanie odrzucenia spadku za bezskuteczne, zachowek. Doradzamy przy zabezpieczaniu majątku na wypadek śmierci czy sukcesji prawnej przedsiębiorstw rodzinnych.

Umowy

Należy pamiętać, że umowę sporządza się nie dla siebie, nie dla kontrahenta, ale dla sądu. Dobrze przygotowana umowa to 3/4 sukcesu w przypadku, gdy spór z kontrahentem trafia przed sąd. W codziennej pracy opiniujemy oraz sporządzamy umowy i regulaminy. Bierzemy udział w negocjacjach, wypracowujemy rozwiązania, które mając zabezpieczyć interes naszego klienta.

Prawo pracy

Klienci indywidualni naszej kancelarii to przede wszystkim pracownicy sektora prywatnego lub publicznego. Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa pracy, w szczególności roszczenia o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, mobbing, dyskryminacja, zbiorowe prawo pracy, związki zawodowe, odpowiedzialność za powierzone mienie, odpowiedzialność dyscyplinarną.

Porada prawna

180 zł*

*kwota wynagrodzenia jest kwotą brutto i może ulec podwyższeniu w przypadku konieczności zapoznania się z dokumentami lub aktami sprawy, bądź w przypadku, gdy zakres porady prawnej będzie dotyczył kilku zagadnień

Zapraszamy do kontaktu