Obsługa spółdzielni mieszkaniowych

Dlaczego nasza Kancelaria?

Nasza Kancelaria współpracuje ze specjalistami – teoretykami i praktykami świadczącymi na co dzień usług prawniczych na rzecz spółdzielni. To co nas wyróżnia na rynku prawniczych usług to specjalizacje.  Obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot prowadzą nasi współpracownicy będący radcami prawnymi i adwokatami oraz ekspertami, którzy są również autorami, współautorami publikacji z zakresu prawa spółdzielczego czy prawa nieruchomości.

Podkreślenia wymaga fakt, że w obliczu epidemii wirusa COVID-19 oraz licznych zmian w przepisach prawa w ostatnim czasie powstał szereg problemów (m.in. w zakresie przekształceń użytkowania wieczystego we własność, organizacji i funkcjonowania prawnego organów spółdzielni, odpowiedzialności prawnej członków zarządu), na które nasza Kancelaria ma gotowe rozwiązania.

Dokumentacja

Przygotowujemy dokumentację wewnętrzną, pisma procesowe, pozaprocesowe i umowy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami. Opiniujemy umowy i przygotowujemy projekty umów. Dokonujemy audytu bieżących spraw i dokumentów.

Windykacja

Jesteśmy skuteczni w windykacji należności od dłużników. Współpracujemy z kancelariami komorniczymi. Działamy szybko i skutecznie. Dążymy do zabezpieczenia roszczenia jeszcze przed wyznaczeniem pierwszej rozprawy.

Doradztwo

Przygotowujemy opinie prawne, opiniujemy akty prawa wewnętrznego oraz umowy. Oferujemy również bieżące doradztwo, w tym na walnych zgromadzeniach i zebraniach zarządu.

Reprezentacja procesowa

Reprezentujemy spółdzielnie i wspólnoty w procesach sądowych, postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych przed wszystkimi instancjami.

Zapraszamy do kontaktu

Przygotujemy ofertę dopasowaną wprost do danej spółdzielni czy wspólnoty przy uwzględnieniu koniecznego miesięcznego nakładu pracy.