Kontrakty

Umowę pisemną tworzy się przede wszystkim dla Sądu. Współpraca gospodarcza z kontrahentami najcześciej bazuje na zaufaniu, domniemaniu uczciwości i lojalności. Jednak tam gdzie owe wartości zawodzą, w grę wchodzi umowa i odpowiedzialność kontraktowa. Dobrze przygotowana przez naszych prawników umowa zabezpiecza interesy klienta oraz w razie sporu sądowego nie ma problemów z jej interpretacją.

Reprezentacja

Dział procesowy naszej Kancelarii zapewnia należytą reprezentację klientów przed Sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej. Jeżeli sprawa wydaje się być wygrana, to niedochowanie terminów, niezgłoszenie właściwych zarzutów czy nieprawidłowe sformułowanie żądania pozwu skutkować będzie przegraną. Z drugiej strony, jeśli sprawa wydaje się być przegrana, nie zawsze takie rozstrzygnięcie zapadnie. Wszystko skupia się na przyjęciu właściwej taktyki procesowej.

Prawo pracy

Zabezpieczamy interes klienta w t.zw. sprawach pracowniczych. Przygotowujemy umowy o pracę, regulaminy. Wprowadzamy strategię i regulacje ograniczające odpowiedzialność karną pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy. Reprezentujemy pracodawcę w sporach pracowniczych, prowadzimy negocjacje ze związkami zawodowymi. Świadczymy usługi w tym obszarze kompleksowo.

Prawo budowlane

Zabezpieczamy interes klienta w trakcie procesu inwestycyjnego. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z prawem budowlanym oraz prowadzimy negocjacje z inwestoram, wykonawcami lub podwykonawcami, a w ostateczności podejmujemy niezbędne kroki prawne w sądzie. Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy wskazać działania, które powinien podjąć inwestor, wykonawca albo inny uczestnik procesu budowlanego tak, aby w razie procesu dysponować silniejszymi argumentami niż przeciwnik. Przygotowujemy wszystkie niezbędne umowy, przeanalizujemy dokumentacje pod kątem praw i obowiązków klienta. Będziemy dochodzić w imieniu klienta zapłaty z tytułu umów i kar umownych.

Zamówienia publiczne

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych. Skutecznie wspieramy Klientów zarówno w postępowaniach realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych jak i postępowaniach zakupowych realizowanych w oparciu o kodeks cywilny oraz regulacje UE. Od wielu lat z sukcesami reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentowaliśmy Klientów w kilkuset postępowaniach odwoławczych. Świetnie znamy procedury oraz orzecznictwo i wiemy jak skutecznie z tej wiedzy korzystać. Szczególnie duże doświadczenie mamy w obsłudze prawnej sporów w branży budowlanej oraz IT.

Podatki

Doradzamy naszym klientów w zakresie optymalizacji podatkowej, bieżącemu doradztwu podatkowemu, unikaniu podwójnego opodatkowania, wsparcia klientów na etapie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe i/lub sądy administracyjne obejmuje m.in.: pomoc w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Izbami Skarbowymi i Celnymi, przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych na decyzje Izb Skarbowych i Celnych, jak również przygotowywanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie klientów przez Naczelnym Sądem Administracyjnym; opracowywanie wewnętrznych procedur na wypadek postępowania lub kontroli podatkowej; przygotowywanie wniosków o uzyskanie lub zmianę pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Prawo administracyjne

Nasi klienci działają również w branżach regulowanych, wymagających uzyskania zezwoleń albo koncesji. Zapewniamy pełną obsługę prawną i reprezentację w zakresie uzyskiwania wszelkich decyzji, koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej określonego typu, jak również reprezentację i doradztwo w innych postępowaniach administracyjnych.

Prawo transportowe

Od kilku lat doradzamy naszym klientom z branży spedycji i transportu. W tym przypadku wymagana jest wiedza z zakresu uregulowań prawa międzynarodowego, w tym konwencji CMR. Dla naszych klientów sporządzamy zabezpieczające ich interesy umowy i regulaminy, dochodzimy zapłaty należności i kar umownych, doradzamy przy bieżącej działalności.

Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa

Nasza Kancelaria prawem karnym zajmuje się od ponad 37 lat. Posiadamy w tym zakresie wyspecjalizowany dział oraz specjalistów, którzy doradzają oraz reprezentują klientów w sprawach o przestępstwa kryminalne, gospodarcze i internetowe. Wdrażamy u klientów procedury ograniczające odpowiedzialność karną w obszarach, w których jest to możliwe.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych jest procesem nierozerwalnie połączonym z prowadzeniem biznesu. Przy uwzględnieniu rodzaju i charakteru działalności biznesowej naszych Klientów, przygotowujemy rozwiązania w celu implementacji Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dotychczas RODO skutecznie wdrożyliśmy w 24 przedsiębiorstwach.

Spółki

Świadczymy obsługę prawną spółek osobowych i kapitałowych. Przygotowujemy pełną dokumentację pod walne zgromadzenia oraz zgromadzenia zarządu. Doradzamy przy transakcjach spółka-kontrahent, spółka-członek zarządu/rady nadzorczej. Prowadzimy doradztwo dla spółek zamierzających wejść na rynek regulowany (GPW, NewConnect). Przygotowujemy od A do Z proces rejestracji Spółki.

Windykacja

Terminowe wywiązywanie się z zobowiązań przez kontrahentów to jedna z najbardziej pożądanych sytuacji przy prowadzeniu biznesu. Niestety w praktyce zdarza się, że kontrahent nie płaci, albo płaci z opóźnieniem. Taka sytuacja ma bezpośrednie, negatywne przełożenie na finanse przedsiębiorstwa, wymaga wdrożenia szybkich i zdecydowanych działań w celu odzyskania należności wraz z należnymi karami umownymi, odsetkami czy t.z.w kosztami windykacyjnymi. Dział procesowy naszej Kancelarii doskonale radzi sobie z ``trudnymi`` przypadkami. Współpracujemy również z renomowanymi Kancelariami Komorniczymi na terenie kraju.

Prawo patentowe

W zakresie prawa własności przemysłowej zajmujemy się sprawami dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych towarów i topografii układów scalonych. Zajmujemy się dochodzeniem w imieniu naszych klientów roszczeń w przypadku stwierdzonego naruszenia przysługujących im praw wyłącznych, przygotowujemy oraz pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów przenoszących prawa oraz licencyjnych, a także służymy szeroką pomocą prawną (doradztwem prawnym) w tym zakresie.

Prawo autorskie

Zajmujemy się ochroną praw autorskich naszych Klientów i dochodzeniem roszczeń w przypadku ich naruszenia. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku. Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej w zakresie prawa autorskiego związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Reprezentujemy naszych klientów w sporach związanych z prawem autorskim

Nieuczciwa konkurencja

Nasi klienci często spotykają się ze przywłaszczeniem ich znaku towarowego, skopiowaniem pewnych informacji czy też fotografii. Jako kancelaria pomagamy naszym Klientom zwalczać nieuczciwe praktyki konkurencji na danym rynku towarów lub usług.

Nie tylko prawo

Obsługa prawna firm to nie wszystko. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie biznesu to przede wszystkim realizowanie usług albo dostarczanie produktu, sprawne reagowanie na potrzeby rynku, marketing, obsługa klienta, optymalizacja podatkowa. Nasza oferta obejmuje również doradztwo biznesowe (consulting) w zakresie wyboru optymalnej do potrzeb formy prowadzonej działalności, sposobów pozyskiwania kapitału i finansowania spółek, negocjacji przy kontraktach i z instytucjami finansowymi (restrukturyzacja kredytów), optymalizacji podatkowej, informatyki śledczej (audyt z zakresu bezpieczeństwa informatycznego). Nasza Kancelaria współpracuje z ekspertami w wymienionych wyżej dziedzinach.

Koszt

Stała współpraca

 •  kwota bazowa – t.zw. „ryczałt” (stała miesięczna opłata obejmująca określoną ilość godzin pracy prawników),
 • stawka godzinowa,
 • zadaniowy czas pracy.

Współpraca doraźna

 • wycena indywidualna
 • ryczałt lub stawka godzinowa 
 • koszt porady prawnej – 180 zł netto*

*w przypadku konieczności analizy dokumentów cena może ulec podwyższeniu

Zapraszamy do kontaktu

 • adw. Maciej Szczygielski – 501 222 595
 • adw. Przemysław Mieczykowski – 698 624 334
 • adw. Joanna Dobkowska – 604 418 841
 • sekretariat: 24 264 51 36
 • email: kancelaria@smdlaw.pl